Dierenbescherming Rijnmond

Dierenbescherming

Onze organisatie

Onze visie

'Uitgaande van de erkenning van de intrinsieke waarde van het individuele dier is het ideaalbeeld van een diervriendelijke samenleving voor de Dierenbescherming kort geformuleerd: mensen en dieren leven in perfecte harmonie samen.'

Onze missie

‘’Het beschermen van dieren door het verlenen van (nood)hulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving.’’

Alle regio's van de Dierenbescherming geven inhoudelijk invulling aan de grondbeginselen van de Dierenbescherming.

Financiële informatie

De jaarcijfers zijn voor leden ter inzage opvraagbaar via info.regiozuidwest@dierenbescherming.nl

Vragen of tips?

Mocht je vragen of tips hebben, neem dan contact op via info.regiozuidwest@dierenbescherming.nl

Klachten?

Ben je niet tevreden over de diensten of producten van de Dierenbescherming dan kun je een klacht indienen via ons landelijke klachtenformulier.