Dierenbescherming Rijnmond

Dierenbescherming

Disclaimer                                                                                                                

Dierenbescherming Rijnmond en de hieraan gelieerde stichtingen hebben aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Dierenbescherming Rijnmond aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Dierenbescherming Rijnmond u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. Dierenbescherming Rijnmond wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen, en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Dierenbescherming Rijnmond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.